OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Zbierka:  293/2018 | Čiastka:  107/2018
22.10.2018