OZNÁMENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Zbierka:  361/2020 | Čiastka:  140/2020
11.12.2020