Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky suma maximálneho ročného školného v externej forme na akademický rok 2023/2024

Zbierka:  379/2023 | 
28.9.2023