OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Dodatku k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier Príloha k čiastke 34 – k oznámeniu č. 141/2013 Z. z.

Zbierka:  141/2013 | Čiastka:  34/2013
12.6.2013