OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a United States Holocaust Memorial Museum o spolupráci pri vyhotovovaní kópií archívnych dokumentov týkajúcich sa Holocaustu (1933 – 1948)

Zbierka:  170/2013 | Čiastka:  40/2013
26.6.2013