OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa Medzinárodný dohovor o občianskoprávnej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia ropnými látkami z roku 1969 (CLC PROT 1992) Príloha k čiastke 82 – k oznámeniu č. 334/2013 Z. z.

Zbierka:  334/2013 | Čiastka:  82/2013
30.10.2013