OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa Medzinárodný dohovor o zriadení medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami, 1971 (FUND PROT 1992) Príloha k čiastke 79 – k oznámeniu č. 331/2013 Z. z.

Zbierka:  331/2013 | Čiastka:  79/2013
29.10.2013