OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Regionálnej dohody o rádiokomunikačnej službe na vnútrozemských vodných cestách (RAINWAT) Príloha k čiastke 76 – k oznámeniu č. 324/2013 Z. z.

Zbierka:  324/2013 | Čiastka:  76/2013
22.10.2013