OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení a Vykonávacej dohody na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou o sociálnom zabezpečení Príloha k čiastke 7 – k oznámeniu č. 26/2013 Z. z.

Zbierka:  26/2013 | Čiastka:  7/2013
5.2.2013