Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zmena minim. požiadaviek na personálne a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení

Zbierka:  31/2023 | Čiastka:  11/2023
28.1.2023