Oznámenie Ministerstvo financií Slovenskej republiky postupy účtovania pre št. rozpočtové, príspevkové organizácie a št. účelové fondy

Zbierka:  485/2022 | Čiastka:  149/2022
22.12.2022