Poslať zákon e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky

Oznámenie Ministerstvo financií Slovenskej republiky postupy účtovania pre št. rozpočtové, príspevkové organizácie a št. účelové fondy

Zbierka:  485/2022 | Čiastka:  149/2022
22.12.2022