OZNÁMENIE Ministerstvo financií Slovenskej republiky zmena druhovej, organizačnej a ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie

Zbierka:  377/2020 | Čiastka:  143/2020
16.12.2020