Oznámenie Ministerstvo financií Slovenskej republiky zmena indiv. účt. závierky pre rozpočtové a príspevkové organizácie, št. fondy, obce a VÚC

Zbierka:  430/2023 | Čiastka:  145/2023
8.11.2023