OZNÁMENIE Ministerstvo financií Slovenskej republiky zmena postupov účtov. pre rozpočtové, príspev. org., štátne fondy, obce a VÚC

Zbierka:  1/2019 | Čiastka:  1/2019
2.1.2019