OZNÁMENIE Ministerstvo financií Slovenskej republiky zmena postupov účtovania a účtovej osnovy pre Sociálnu poisťovňu

Zbierka:  43/2020 | Čiastka:  21/2020
12.3.2020