Oznámenie Ministerstvo financií Slovenskej republiky zmena predkladania informácií na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy

Zbierka:  460/2023 | 
8.12.2023