OZNÁMENIE Ministerstvo financií Slovenskej republiky zmena skúšobného poriadku na vykonanie audítorskej skúšky

Zbierka:  450/2020 | Čiastka:  151/2020
30.12.2020