Oznámenie Ministerstvo financií Slovenskej republiky zmena ukladania výkazu vybraných údajov z ind. účtovnej závierky pre poisťovne, zaisťovne

Zbierka:  530/2021 | Čiastka:  174/2021
28.12.2021