OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Dohoda s Brazíliou o zárobkovej činnosti príbuzných členov diplomatic. misií a konzulárnych úradov

Zbierka:  193/2019 | Čiastka:  72/2019
8.7.2019