OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Dohoda s Čínou o vzájomnom uznávaní vysokoškolských diplomov, vysvedčení a titulov

Zbierka:  249/2020 | Čiastka:  97/2020
10.9.2020