OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Protokol k Rámcovému dohovoru s Ukrajinou o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát

Zbierka:  383/2021 | Čiastka:  142/2021
22.10.2021