OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmena Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)

Zbierka:  187/2017 | Čiastka:  73/2017
10.7.2017