Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmena Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)

Zbierka:  240/2022 | Čiastka:  76/2022
30.6.2022