Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmena Zmluvy so ZSSR o právnej pomoci vo vzťahu k Moldavsku

Zbierka:  243/2019 | Čiastka:  83/2019
2.8.2019