Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmeny Dohody o medzin. preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN)

Zbierka:  147/2023 | 
28.4.2023