OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmeny Dohody o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozem. vodných cestách (ADN)

Zbierka:  225/2021 | Čiastka:  78/2021
2.6.2021