Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmeny Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)

Zbierka:  237/2019 | Čiastka:  82/2019
31.7.2019