Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmeny Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)

Zbierka:  45/2022 | Čiastka:  15/2022
22.2.2022