OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmeny Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF)

Zbierka:  190/2019 | Čiastka:  72/2019
8.7.2019