OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmeny Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)

Zbierka:  191/2019 | Čiastka:  72/2019
8.7.2019