Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmeny poriadku pre medzin. železn. prepravu nebezpečného tovaru Dohovoru COTIF

Zbierka:  515/2022 | Čiastka:  152/2022
29.12.2022