OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska zmena národných volieb pre inštitúcie podľa zákona o bankách a zákona o cenných pap.

Zbierka:  19/2019 | Čiastka:  6/2019
16.1.2019