Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb sadzobník úhrad za pridelené čísla podľa zákona o elektronických komunikáciách

Zbierka:  276/2022 | Čiastka:  88/2022
29.7.2022