ROZHODNUTIE Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Zbierka:  255/2017 | Čiastka:  105/2017
24.10.2017