Rozhodnutie Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Zbierka:  128/2019 | Čiastka:  50/2019
15.5.2019