ROZHODNUTIE Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Zbierka:  235/2021 | Čiastka:  84/2021
10.6.2021