ROZHODNUTIE Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Zbierka:  301/2021 | Čiastka:  108/2021
27.7.2021