Rozhodnutie Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Zbierka:  481/2021 | Čiastka:  168/2021
16.12.2021