Rozhodnutie Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Zbierka:  384/2022 | Čiastka:  132/2022
24.11.2022