Rozhodnutie Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Zbierka:  475/2022 | Čiastka:  148/2022
21.12.2022