Rozhodnutie Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zmena rozhodnutia o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Zbierka:  41/2023 | 
11.2.2023