Rozhodnutie Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zmena rozhodnutia o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Zbierka:  41/2023 | Čiastka:  17/2023
11.2.2023