Rozhodnutie Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zmena rozhodnutia o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Zbierka:  73/2023 | Čiastka:  29/2023
7.3.2023