ÚSTAVNÝ ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, núdzového stavu

Zbierka:  414/2020 | Čiastka:  150/2020
29.12.2020