ÚSTAVNÝzákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Zbierka:  66/2019 | Čiastka:  24/2019
4.3.2019