VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky kvalifikačné predpoklady člena posádky plavidla na vnútrozemskej vodnej ceste

Zbierka:  381/2021 | Čiastka:  142/2021
22.10.2021