Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zmena podrobností o odbornej príprave audítora bezpečnosti pozemnej komunikácie

Zbierka:  255/2022 | Čiastka:  82/2022
19.7.2022