VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 289/2010 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery v znení neskorších predpisov

Zbierka:  5/2018 | Čiastka:  2/2018
9.1.2018

Externí odkaz na text předpisu