VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

Zbierka:  490/2013 | Čiastka:  108/2013
28.12.2013