Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zmena postupu zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike

Zbierka:  399/2023 | Čiastka:  135/2023
18.10.2023